To jest chemia- podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony” to pierwsza część spośród serii podręczników przygotowanych z myślą o nauce chemii na poziomie rozszerzonym tj. przygotowującym do zdawania egzaminu maturalnego w liceum ogólnokształcącym oraz technikum. Autorami podręcznika są Maria Litwin, Szarota Wtyka-Wlazło oraz Joanna Szymońska. Wydany został nakładem wydawnictwa Nowa Era, które od wielu lat specjalizuje się w przygotowywaniu skutecznych materiałów edukacyjnych na potrzeby polskiej szkoły. Podręcznik został napisany z myślą o absolwentach ośmioklasowej szkoły podstawowej, a więc jest zgodny z najnowszą podstawą programową. Potwierdza to numer dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej: 991/1/2019. 

Zawartość podręcznika

Podręcznik został napisany z myślą o uczniach aspirujących do zdawania chemii na egzaminie maturalnym. Pierwsza część rozszerzonego materiału dla szkoły średniej zawiera zagadnienia związane z chemią ogólną oraz nieorganiczną. W ten sposób uczniowie mają w możliwie łagodny sposób zostać wprowadzeni w naukę chemii na tym wysokim, maturalnym już poziomie. W ramach kształcenia praktycznego bardzo dużą rolę obecnie odgrywają również doświadczenia, z których bardzo wiele opisanych jest precyzyjnie w podręczniku. Ułatwia to ćwiczenie istotnych na maturze oraz w życiu codziennym czynności takich jak baczna obserwacja, wyciąganie prawidłowych wniosków czy łączenie określonych zdarzeń w ciągi przyczynowo-skutkowe. Pomagają w tym specjalne sekcje podręcznika takie jak „Mapa pojęć” oraz „Ciągi przemian chemicznych”. Zrozumienie tych kwestii powoduje, że nauka przedmiotu staje się przyjemniejsza, a także zdecydowanie bardziej satysfakcjonująca i skuteczna. 

Atuty publikacji 

„To jest chemia 1” powstała ze wszelkimi ułatwieniami umożliwiającymi szybszą i skuteczniejszą naukę do egzaminu maturalnego oraz zwyczajnych sprawdzianów okresowych. Najważniejsze kwestie zostały pogrubione wskazując uczniowi, które zagadnienie powinien uznać za priorytetowe. Materiał w skondensowanej formie można znaleźć w podsumowaniach umieszczonych po każdym rozdziale. Dołączone są do tego konkretne ćwiczenia, które mają być swoistym próbnym sprawdzeniem wiadomości, które uczeń może wykonać przed testem. Nauka przedmiotów ścisłych w bardzo dużej mierze opiera się na systematycznie ćwiczonych umiejętnościach przez specjalne zadania, więc umieszczenie ich w podręczniku jest zdecydowanie niezbędne. Dla osób, które jeszcze bardziej chcą usprawnić oraz usystematyzować swoją wiedzę Nowa Era postanowiła wydać maturalne karty pracy z ćwiczeniami dopasowanymi dokładnie do tematów omawianych w podręczniku.