To jest chemia- podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony” to pierwsza część spośród serii podręczników przygotowanych z myślą o nauce chemii na poziomie rozszerzonym tj. przygotowującym do zdawania egzaminu maturalnego w liceum ogólnokształcącym oraz technikum. Autorami podręcznika są Maria Litwin, Szarota Wtyka-Wlazło oraz Joanna Szymońska. Wydany został nakładem wydawnictwa Nowa Era, które od wielu lat specjalizuje się w przygotowywaniu skutecznych materiałów edukacyjnych na potrzeby polskiej szkoły. Podręcznik został napisany z myślą o absolwentach ośmioklasowej szkoły podstawowej, a więc jest zgodny z najnowszą podstawą programową. Potwierdza to numer dopuszczenia do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej: 991/1/2019. 

Zawartość podręcznika

Podręcznik został napisany z myślą o uczniach aspirujących do zdawania chemii na egzaminie maturalnym. Pierwsza część rozszerzonego materiału dla szkoły średniej zawiera zagadnienia związane z chemią ogólną oraz nieorganiczną. W ten sposób uczniowie mają w możliwie łagodny sposób zostać wprowadzeni w naukę chemii na tym wysokim, maturalnym już poziomie. W ramach kształcenia praktycznego bardzo dużą rolę obecnie odgrywają również doświadczenia, z których bardzo wiele opisanych jest precyzyjnie w podręczniku. Ułatwia to ćwiczenie istotnych na maturze oraz w życiu codziennym czynności takich jak baczna obserwacja, wyciąganie prawidłowych wniosków czy łączenie określonych zdarzeń w ciągi przyczynowo-skutkowe. Pomagają w tym specjalne sekcje podręcznika takie jak „Mapa pojęć” oraz „Ciągi przemian chemicznych”. Zrozumienie tych kwestii powoduje, że nauka przedmiotu staje się przyjemniejsza, a także zdecydowanie bardziej satysfakcjonująca i skuteczna. 

Atuty publikacji 

„To jest chemia 1” powstała ze wszelkimi ułatwieniami umożliwiającymi szybszą i skuteczniejszą naukę do egzaminu maturalnego oraz zwyczajnych sprawdzianów okresowych. Najważniejsze kwestie zostały pogrubione wskazując uczniowi, które zagadnienie powinien uznać za priorytetowe. Materiał w skondensowanej formie można znaleźć w podsumowaniach umieszczonych po każdym rozdziale. Dołączone są do tego konkretne ćwiczenia, które mają być swoistym próbnym sprawdzeniem wiadomości, które uczeń może wykonać przed testem. Nauka przedmiotów ścisłych w bardzo dużej mierze opiera się na systematycznie ćwiczonych umiejętnościach przez specjalne zadania, więc umieszczenie ich w podręczniku jest zdecydowanie niezbędne. Dla osób, które jeszcze bardziej chcą usprawnić oraz usystematyzować swoją wiedzę Nowa Era postanowiła wydać maturalne karty pracy z ćwiczeniami dopasowanymi dokładnie do tematów omawianych w podręczniku. 

 

Odkryć fizykę

Fizyka to jeden z przedmiotów szkolnych, który potrafi spędzić uczniom sen z powiek. I choć może wydawać się trudna i skomplikowana, to każdy może się jej nauczyć. Z podręcznikiem „Odkryć fizykę 1. Podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy„, autorstwa Marcina Brauna i Weroniki Śliwy, jest to jeszcze prostsze i przyjemniejsze. Książka zawiera wiele odwołań do życia każdego z nas, co pomoże w zrozumieniu omawianych zagadnień. Przedstawia fizykę jako atrakcyjny przedmiot do nauki, który pozwala zrozumieć otaczający nas świat i prawa nim rządzące.

Fizyka wśród nas

Podręcznik zawiera liczne ciekawostki, na przykład „A to ciekawe” czy „Z historii” oraz infografiki, które pomogą zwiekszyć zainteresowanie uczniów tym przedmiotem. Przykłady z życia codziennego pokazują, że fizyka jest zawsze wśród nas, przedstawiają tę dziedzinę jako atrakcyjną do nauki przez każdego. Książka jest napisana prostym językiem i zawiera małe porcje informacji, co ułatwi naukę różnych zagadnień.

Ciekawe zjawiska fizyczne

Przykłady i opisy doświadczeń fizycznych pomogą uczniom zwizualizować omawiane zagadnienia. Ilustracje i komentarze ułatwiają pojmowanie różnych zjawisk fizycznych. Uczniowie mogą przeprowadzić je w szkole, z pomocą nauczyciela, ale też w domu – wykorzystywane są w nich przedmioty codziennego użytku. Proste eksperymenty ukazują, jak dane prawa fizyczne wyglądają w rzeczywistości. Jest to ważna część nauki fizyki i drogi do jej zrozumienia.

Sztuka rozwiązywania zadań

Rozwiązywanie zadań jest również ważną umiejętnością, która pomaga zrozumieć dane problemy. Dzięki przykładom i objaśnieniom, zmierzenie się z zadaniami do nich analogicznymi będzie jeszcze prostsze. Do podręcznika dołączony został zbiór zadań, który pozwoli na liczne ćwiczenia we własnym zakresie oraz na lekcjach w szkole, z pomocą nauczyciela.

Powtarzanie najważniejszych wiadomości

Utrwaleniu nabytej wiedzy i umiejętności pomogą zadania powtórzeniowe, a także podsumowania i pytania na koniec każdego tematu. Ułatwi to przygotowywanie się do sprawdzianów, a także usystematyzuje wiadomości zdobyte na lekcjach. Wyszczególnione zostały najważniejsze w danym rozdziale informacje, dzięki czemu uczniowie będą mogli powtórzyć najważniejsze zagadnienia, które pomogą w zrozumieniu następnych działów. 

Podręcznik „Odkryć fizykę 1” ułatwi zrozumienie fizyki wszystkim uczniom. Systematyzuje wiedzę nabytą w szkole podstawowej, a także wyjaśnia nowe zagadnienia i prawa fizyczne. W nauce pomogą liczne materiały dydaktyczne, takie jak ciekawostki, przykłady doświadczeń, podsumowania i powtórzenia wiadomości oraz zadania.