Płock

OFF

Płock – miasto położone w centralnej Polsce w województwie mazowieckim. Jest położony nad Wisłą w odległości 738 km od jej źródeł i 319 km od jej ujścia do Bałtyku.

Historia miasta

Płock od zawsze związany był z Mazowszem. Był jego pierwszą stolicą i do dziś jest jednym z najważniejszych mazowieckich miast.
Jest najstarszym miastem na Mazowszu i jednym z najstarszych miast w Polsce.
W 1079 – 1138 za panowania Władysława I Hermana I Bolesława Krzywoustego Płock był stolicą państwa. Prawa miejskie Płock uzyskał w 1237 roku z rąk Konrada Mazowieckiego.
W 1262 roku po najeździe Litwinów i Rusinów, spaleniu uległ zamek i miasto. W latach 1351 – 1370 miasto znajdowało się pod zwierzchnością Kazimierza Wielkiego. Powstały wtedy fortyfikacje miejskie, nowy gotycki zamek, kościół farny.

W 1511 roku miasto i zamek zostały zniszczone przez wielki pożar. W 1529 r. starostwo płockie przeszło w ręce królowej Bony. Wielka epidemia w 1603 r. zabiła ponad 2 tysiące mieszkańców.

Po II rozbiorze Polski miasto znajdowało się pod okupacją pruską i stało się siedzibą władz kamery i regencji. W roku 1807 Płock został stolicą departamentu w Księstwie Warszawskim, zaś w 1815 został miastem wojewódzkim w Królestwie Polskim. W roku 1837 Płock stał się stolicą guberni.

Rok 1920 dla mieszkańców Płocka był obroną przed nawałą rosyjską podczas wojny polsko- bolszewickiej. W 1921 roku Marszałek Józef Piłsudski odznaczył miasto Płock Krzyżem Walecznych za obronę miasta w wojnie.

W roku 1939 miasto zostało włączone w granice III Rzeszy jako siedziby powiatu w rejencji ciechanowskiej. W roku 1975 miasto rozbudowało się, powstały nowe drogi, miasto stało się siedziba województwa.

W 1991 roku miasto odwiedził papież Jan Paweł II. W 1999 roku Płock został zdegradowany do siedziby powiatu w województwie mazowieckim. Przestał być również siedzibą wiejskiej gminy Słupno. W 2002 roku miasto rozpoczęło budowę drugiej przeprawy mostowej – najdłuższego mostu wantowego w Polsce.

Co ciekawego można zobaczyć

Inne strony:

www.plock.eu

www.turystykaplock.eu

www.plock24.pl

www.cws.plock.eu